Aktualitātes
25.05.2023

SAFEWORK mācību centrs piedāvā apmācības un konsultācijas gan uzņēmumos, gan mūsu telpās.

Aktualitāte:
Ikvienai personai, kas ir atbildīga par IAL iegādi uzņēmumā jāzina, pēc kādiem standartiem ir jābūt ražotam IAL, kādiem kritērijiem ir jāpievērš uzmanība tos izvēloties, kā arī, kādā veidā nepieciešams dokumentēt IAL izsniegšanu.
Tēmas:
- Individuālo aizsardzības līdzekļu marķējumi, jaunākie standarti un lietošana;
- Ražotāju pārstāvju vizītes un apmācības;
- Pretkritienu sistēmas, to izvēle, pareiza lietošana, risinājumi nestandarta situācijās;
- Darbinieku apmācība par pareizu IAL lietošanu, apkopi.
Mērķauditorija:
Apmācības paredzētas darba aizsardzības speciālistiem, iepirkuma speciālistiem, uzticības personām un visiem darbiniekiem, kuru atbildībā ir IAL izvēle. Lielu daļu apmācību piedāvājam bezmaksas, apmācību laiku un formātu uzņēmumos saskaņojam individuāli
Pieteikšanai:
1. rakstot uz e-pastu: info@safework.lv vai marketing@grif.lv
2. aizpildot anketu mājas lapā: www.safework.lv